16 лютого, 2021

#ОнлайнІнформуванняБатькам

 Роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління

 
 

Роль сім'ї у вихованні та розвитку особистості важко переоцінити. Адже навчальні заклади ніколи не зможуть узяти на себе всю справу виховання і замінити повністю сім'ю.

В умовах українського національно-культурного відродження, створення нової системи виховання та освіти юного покоління питання співпраці сім'ї та ліцею у формуванні особистості, їх взаємодії та взаємовпливу є досить актуальним.

Спираючись на Закон «Про освіту», у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті, на одне з перших місць ставлю проблему єдності та взаємозв'язку сімейного і громадянського виховання; переконана, що школа і сім'я — це дві сили, які здатні сформувати майбутнього громадянина України.

Сьогодні як для української родини, так і для всієї освітньої системи найважливішим завданням є формування особистих якостей громадянина України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

 

Психологічні фактори формування соціокультурного середовища як запорука ефективного розвитку молодшого покоління:

 

v    Надзвичайно важливим фактором формування соціокультурного середовища виховання дітей у сім'ї є особистий приклад батьків. Разом з тим вправи і прищеплення звичок, організація режиму навчання, праці і відпочинку дітей, виконання ними різних доручень і обов'язків, ігри створюють у сім'ї атмосферу доброзичливості, невимушеності, взаєморозуміння і взаємодопомоги.

v    Сила слова. Розповідь та пояснення, настанови, поради.

v    Народні звичаї та традиції. Вони є тією доброю основою, на якій зростає національна свідомість, гідність і самоповага. Поняття «український народ», «українська нація» відображають і традиції — трудові, моральні, естетичні та ін. Вони мають визначати національне виховання дітей у сім'ї і родині.

v    Святкування сім'ями дат народного календаря. Це сприяє формуванню в дітей духовної культури. Народний календар включає дати і події, які мають як вселюдський, так і національний, і релігійний характер.

v    Дати родинного календаря. День родини, відзначення днів народження кожного члена сім'ї, сімейних ювілеїв, роковини подружнього життя за участю дітей і онуків, що сприятиме єдності поколінь, міцності родини, засвоєнню кращих традицій українського народу.

v    Вивчення батьками народних традицій, звичаїв і обрядів та впровадження їх у життя і виховну практику своєї сім'ї сприяють формуванню в дітей і молоді національного характеру, національної самосвідомості і гідності.

 В. О. Сухомлинський радив впроваджувати в сімейну педагогіку 10 етичних «Неможна»

  • Ø Неможна байдикувати, коли всі працюють.
  • Ø Неможна сміятися над старістю і старшими людьми.
  • Ø Неможна вступати в сперечання зі старшими.
  • Ø Неможна висловлювати невдоволення тим, що в тебе немає тієї чи іншої речі.
  • Ø Неможна допускати, щоб мама давала тобі те, чого вона не лишає собі… 1
  • Ø Неможна робити того, що засуджують старші.
  • Ø Неможна залишати старшу рідну людину самотньою.
  • Ø Неможна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу й поради у старших.
  • Ø Неможна сідати обідати. Не запросивши старших.
  • Ø Неможна чекати, доки з тобою привітається старший, ти повинен перший привітати його.

Немає коментарів:

Дописати коментар