12 квітня, 2021

#МетодичнаCкарбничка

 Три прийоми для активізації навчання учнів на будь-якому уроці

Прийоми, які доцільно використовувати на уроках з будь-якої предмету, в межах окремої теми за навчальною програмою.


У якому форматі здебільшого ви проводите уроки? А як здійснюєте перевірку знань? Учні завжди із захопленням сприймають будь-який формат роботи, за якими ви працюєте?

Час від часу навіть у найкращого вчителя діти втрачають не тільки увагу на уроці, але інтерес до навчання. Тому пропонуємо 3 корисні прийоми роботи для того, щоб збадьорити учнів та налаштувати їх на продуктивну роботу на уроці.

1. Асоціативна схема

«Асоціативна схема» – спеціальний прийом, який дозволяє структурувати кіпу програмного теоретичного матеріалу та виявити причинно-наслідкові зв'язки.

Головна мета прийому – «розкласти по полицях» вивчені поняття та осягнути, що від чого залежить і як пов'язане між собою.

Такий вид роботи добре пропонувати учням на підсумковому уроці з теми, при повторенні матеріалу або ж у вигляді командного змагання.

Принцип виконання

Вчитель надає добірку понять з вивченої теми або лише опорну фразу.

У першому випадку необхідно створити схему, яка зможе ввібрати максимальну кількість слів, запропонованих вчителем, а в другому – дібрати якомога більше асоціацій до опорного поняття.

Суть прийому: всі елементи в схемі мають бути пов'язані між собою за єдиним принципом. Наприклад, схема асоціацій може бути побудована за принципами «ціле – частини», «причина – наслідки», «засіб – результат» тощо.

Запроваджувати такий прийом роботи можна в якості як індивідуального, так і групового завдання.

Приклад

На уроці географії можна запропонувати такий приклад завдань:

Завдання 1: складіть схему з термінів, які пов'язані з поняттям «карта». Урахуйте, що зав'язки мають бути різнорівневими.

Приклад відповіді: складена нижче схема побудована за принципом «ціле-частини».


Завдання 2: Із наданих понять створіть схему, яка охоплюватиме максимальну їх кількість та обґрунтуйте свою позицію.

Поняття: флюгер, кліматичні пояси, теплові пояси, температура, кулеподібна форма Землі, мезосфера, азот, кисень, кліматичні пояси.

Приклад відповіді: Запропонована нижче схема побудована за принципом «причина-наслідок».

Сонячні промені, потрапляючи на поверхню кулеподібної форми Землі, утворюють різний кут падіння сонячних променів. Кут падіння сонячних променів обумовлює різну температуру по поверхні Землі. В свою чергу, території з різною температурою утворюють теплові пояси. В кожному тепловому поясі міститься декілька кліматичних поясів.


Критерії оцінювання

                  При індивідуальній роботі можна обрати таку шкалу:

Критерії

Бал

Кожен елемент у схемі

0,5

Наявність різнорівневих зв’язків

до 1

Якість оформлення

до 1

Цілісність та логічність

до 1

Обґрунтованість

до 2

Загальний бал

максимум 12

В цьому завданні може бути менше елементів схеми, але вони мають бути складнішими. В такому випадку доцільніше збільшити кількість балів за кожен добраний елемент і за обґрунтування побудови схеми.

При груповій формі роботи доцільно додатково передбачити такі критерії як:

·  згуртованість команди, тобто залучення всіх членів колективу до участі у роботі;

·  виконання завдання в умовах найменшої галасливості;

·  швидкість.

Останні критерії можна формалізувати у вигляді штрафних чи, навпаки, бонусних балів.

Рефлексія

Підбиваючи підсумки роботи, варто зазначити, що такий спосіб роботи допомагає осягнути взаємопов`язаність понять з вивченої теми. А кожен учень вчиться не тільки систематизувати, але і аргументувати власну позицію у побудові схеми за певною логічною ознакою. Також такий тип роботи сприяє формуванню навички виділення саме необхідних даних з інформаційного шуму.

 

2. «Збери слово вірно»

Такий прийом призначений для набуття навички виявлення розсіяної або спотвореної під час передачі інформації.

Принцип виконання

Учням пропонуються певні терміни чи поняття, літери в яких знаходяться у довільному порядку. Цей прийом нагадує відому з дитинства гру «кубики», де з перемішаних елементів треба зібрати будь-яке, а в даному випадку цілком конкретне, слово.

Важлива умова: необхідно уважно перевірити, щоб літери у переробці та у вихідному слові збігалися за кількістю і типом, всіх вистачало і не було зайвих. Також до кожного зашифрованого слова доречно додати підказки основних ознак об'єкта, про який йдеться.

Приклад

На уроці природознавства можна запропонувати такі переробки:

·  ксорпомік – за допомогою цього можна побачити найдрібніших представників живої природи (вірна відповідь: мікроскоп);

·  кірза – складається з розпечених газів (вірна відповідь: зірка);

·  фесібора – складається з рослин, тварин, комах, грибів тощо (вірна відповідь: біосфера);

Критерії оцінювання

Головний критерій – складність завдання, тому чим більша кількість букв, відповідно, тим вищий бал. При командній роботі доцільно ввести додатковий критерій – згуртованість.

При індивідуальній роботі можна обрати таку систему оцінювання:

Кількість букв у слові

Кількість балів

1-4

1

5-6

2

7-8

3

9 і більше

4

При груповій роботі загальний бал виставляється не учневі, а всій команді. Окрім того, у випадку командної роботи, такий прийом доцільно використовувати як один із етапів загального змагання.

Рефлексія

Варто звернути увагу учнів, що на відміну від підручників, де все систематизовано, у житті цінні крихти інформації розкидані без будь-якого порядку. А дійсність часто ставить завдання знайти, відокремити та скомпонувати цінні біти інформації.

 

3. «Навіщо це»

Такий прийом роботи варто запроваджувати з метою перевірки засвоєння не тільки всього масиву термінів і понять з теми, але і усвідомлення їх практичного значення. Окрім того, у такий спосіб у школярів формується вміння швидко та ситуативно переключати увагу в умовах змагання (командного чи ланцюжком).

Принцип виконання

Учні мають пояснити, для чого використовується або які функції виконує певне поняття з теми, яка вивчається.

Важлива умова: помилкою вважаються відповідь типу «поняття чи термін – це». Сенс такого виду роботи полягає саме в тому, щоб вміти пояснити корисність і практичне застосування певного об'єкта.

Даний прийом можна запровадити у таких формах роботи:

При роботі у складі команди (тип А):

Командне змагання між групами класу, в ході якого команди одна одній поперемінно дають завдання пояснити щось з практичної точки зору, але після того, як відповіли на запитання супротивника. Перша помилка одразу визначає переможця у грі.

При роботі у форматі ланцюжка (тип Б):

Учні ланцюжком відповідають на питання попереднього участика і пропонують своє поняття. Той, хто помиляється з відповіддю або не може запропонувати відповідне слово – вибуває з гри.

При індивідуальній роботі (тип В):

Використовуючи цей прийом, можна запропонувати формат перевірочної роботи. У такому випадку учень отримує певну кількість понять від вчителя і самостійно опрацьовує їх у зошиті.

Приклад

На уроці математики серед загальної добірки можна включити наступні поняття, а відповідь на них виглядатиме таким чином:

·  відсотки – використовується для визначення долі чогось у порівнянні з цілим.

·  пропорція – дозволяє виявити співвідношення окремих частин чогось між собою;

·  множення – використовується для визначення кінечної суми, яка складається з однакових частин;

·  градус – дозволяє виявити розмір кута на площині;

·  координати – за допомогою них можна виявити місцеположення окремої точки на певній площині.

Критерії оцінювання

При формі роботи типу А можна обрати таку систему:

Критерії

Кількість балів

Перемога команди

12

Штрафи

Незгуртованість групи

-1

Невичерпні відповіді

-1

Участь не всіх членів колективу у командній роботі

-1

Не чіткі відповіді

-1

Галасливість команди

-1

Невміння самоорганізуватися

-1

Так учні переможеної команди не отримують оцінок, а представники команди-переможниці отримують однаковий бал.

Якщо всі умови дотримані, то всі учні команди отримують за роботу на уроці 12 балів. Якщо ж гра була стислою (2-4 кола) і не всі умови були дотримані, в такому випадку невиконання кожної з них перетворюється на штрафний бал. Він віднімається від загальної оцінки кожного учасника команди. Таким чином у разі порушення всіх умов максимальний бал команди-переможниці може скласти всього 6 балів.

При формі роботи типу Б:

Кожен учень, який помилився вибуває з ланцюжка і, відповідно, не отримує оцінки. Той, хто залишився останнім отримує 12 балів, попередній – 11, третій з кінця – 10 і далі за цим принципом.

При формі роботи типу В:

Учневі пропонується 11 понять. У разі якщо він не надасть жодної правильної відповіді, то отримує 1 бал. Кожна вірна відповідь збільшить оцінку учня на 1 бал.

Рефлексія

Форма роботи типу А:

«Один за всі та всі за одного» – головний сенс командної роботи. Команда і виграє і програє разом. Тому кожен учень може зробити свій внесок як на загальне покращення, так і погіршення командного балу.

Так, занадто активний учень, який не дає змоги відповісти іншим членам команди, та учень, який відмовляється від участі у процесі, обов'язково відберуть у своєї команди бали. А вміння працювати разом, організованість та згуртованість кожному принесе перемогу.

Форма роботи типу Б:

Задача учня не тільки миттєво реагувати, але і встигати надати правильну відповідь. В іншому випадку він вибуває з гри та отримує зовсім не ту оцінку, на яку розраховував.

Форма роботи типу В:

Кожна відповідь має бути не тільки влучною, але і лаконічною, адже вона впливає на загальний результат роботи.

 

Спробуйте запропонувати такий формат роботи своїм учням! Школярі молодших за середніх класів, ймовірніше, із захопленням сприймуть опрацювання програмного матеріалу за форматом переробок. Учні ж середніх та старших класів, скоріше за все, із зацікавленістю візьмуться добирати пояснення та складати логічні схеми.

Джерело

Немає коментарів:

Дописати коментар